Skaalauskiihdyttämö

Skaalautumaan, mutta miten?

Uskomme, että jokainen yritys tavoittelee kasvua. Sitä haluavat yrityksen omistajat, rahoittajat ja työntekijät. Koronaepidemia pakotti kuitenkin monia yrityksiä kasvun sijaan keskittymään olemassaolon varmistamiseen. Toisaalta jotkut yritykset löysivät poikkeustilanteesta uusia kasvumahdollisuuksia. Joillekin kasvu on taas ollut liian hidasta.

Rakennetun ympäristön yritys voi skaalata toimintaansa monella tavalla: tuotteistamalla, rakentamalla asiakkuuksia, massaräätälöinnillä, verkostoitumalla ja niin edelleen. Uudenmaan liitto ja KIRAHub päättivät tässä poikkeuksellisessa tilanteessa lähteä suunnittelemaan uusmaalaisille yrityksille kasvua helpottavaa palvelua.

Skaalauskiihdyttämön tarkoitus on jakaa skaalautumisen tietoa ja luoda palvelupolku, jonka varrella yritykset saavat helposti täsmäpalvelua tarpeeseensa. Emme ole luomassa uutta organisaatiota vaan kokoamassa ja kanavoimassa olemassa olevia yritys- ja rahoituspalveluita ja täydentämässä puuttuvia linkkejä niiden välillä.

Tämän kyselyn tarkoitus on selvittää ovatko pohdintamme palvelun tarpeesta ja sisällöstä yritysten näkökulmasta oikeita. Kyselyn tulosten perusteella voimme säätää malliamme sellaiseksi, että se parhaimmin palvelee skaalautuvien uusmaalaisten yritysten tarpeita.

Share This