Viestintä on projektin menestystekijä

Viestintä vaikuttaa T&K-projektin onnistumiseen yhtä paljon kuin tekninen toteutus.  Projektiviestinnän ammattilaisen käyttö luo kilpailuetua, jota on pelkästään omin voimin vaikea saavuttaa. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää.

communicate

Viestintä T&K-hankkeissa

coaching

Julkisrahoitteiset hankkeet

EU- ja muu julkinen rahoitus edellyttävät T&K-hankkeilta viestintästrategiaa ja -suunnitelmaa sekä aktiivista ulkoista viestintää koko projektin ajan.

Olemme tuottaneet projektiviestintää useille julkisesti tuetuille hankkeille ja ohjelmille monikielisesti.

business development

Yhteishankkeet

Usean organisaation yhteishankkeiden viestintä vaatii yhteisen strategian ja sisältöjä, joita kaikki voivat hyödyntää.

Palvelemme yhteishankkeita koordinoimalla niiden viestintää ja tuottamalla sisältöjä systemaattisesti.

scale

Yrityshankkeet

Yrityksen omat innovaatio- ja kehityshankkeet kytkeytyvät markkinointiin. Ulkoinen viestintä on mahdollisuus vahvistaa yrityskuvaa ja kasvattaa yrityksen kiinnostusta työnantajana.

Toteutamme monipuolista viestintää yrityshankkeiden tarpeisiin.

Palvelumme hankkeen eri vaiheissa

1. Projektin suunnittelu

Tee ehdotus päättäjille helpoksi hyväksyä

Projektiviestintä alkaa jo suunnitteluvaiheessa. Hankkeen valmistelu, suunnittelu ja rahoituksen hankinta ovat markkinointi- ja myyntityötä, jotka ratkaisevat projektin tulevaisuuden.

Viestit, kieli ja visuaaliset esitykset on suunniteltava ja toteutettava kuten mikä tahansa vaikuttava markkinointiviestintä. Päättäjä ei ole välttämättä projektin sisällön asiantuntija, mikä on otettava huomioon viestinnässä.

Palvelumme

 • Hankesuunnitelman toteutus erottuvaan ja helposti ymmärrettävään muotoon

 • Viestintästrategia, joka ottaa huomioon projektin ja sen sidosryhmien tarpeet
 • Viestintäsuunnitelma, joka toteuttaa strategiaa ja takaa vaikuttavan viestinnän
 • Hankkeen markkinointimateriaali, jolla ehdotus erottuu joukosta

2. Projektin käynnistys

Hyödynnä hankkeen uutisarvo

Käynnistysvaiheessa on tärkeää saada aikaan innostusta ja sitoutumista projektin tavoitteisiin. Käynnistys on myös erinomainen hetki saada hankkeelle julkisuutta.

Palvelumme

 • Projektin osapuolten viestinnällinen sparraus ja koordinointi, jotta jokainen tietää, miten toteuttaa viestintää tehokkaasti mutta ilman lisätyötä
 • Viestintäkalenteri, jolla toteutuksen ohjelmointi ja seuranta ovat hallinnassa
 • Projektin visuaalisen identiteetin ja www-sivuston toteutus
 • Projetkin dashboard, joka visualisoi etenemisen ja tulokset nopeasti hahmotettavaan muotoon
 • Uutissisällöt verkkoon, someen ja medialle maksimaalista huomioarvoa varten

3. Projektin toteutus

Kasvata kiinnostusta

Toteutusvaiheen viestintä kertoo kohderyhmille, mitä projektissa tapahtuu, mitä tuloksia se on tuottanut ja mikä niiden merkitys on. Tieteellisellä yhteisöllä on omat julkaisukanavansa, mutta projektiviestinnän tulee tavoittaa myös muut kohderyhmät.

Ulkoisessa projektiviestinnässä säännöllisyys parantaa tuloksia. Hankkeesta on aina jotain kerrottavaa.

Palvelumme

 • Monimedialliset sisällöt, jotka synnyttävät kiinnostusta ja edistävät projektin tavoitteita. Sisältöja ovat esimerkiksi blogiartikkelit, esityskalvot, videot ja some-päivitykset.
 • Webinaarit, esitykset ja työpajat, joissa kehittäjät kohtaavat kohdeyleisön ja median edustajia
 • Vaikuttavuuden raportointi, jotta viestintää voi suunnata oikein

4. Projektin valmistuminen

Innosta tulosten käyttöönottoon

Projektin valmistuminen on kohokohta, jonka pitäisi näkyä ja kuulua. Usein projektin päätös on vasta sen tulosten käyttöönoton aika.

Hyvä viestintä pohjustaa tulevaisuutta. Jos hankkeelle on suunnitteilla jatkoa, hyvin hoidettu viestintä on luonut sille hyvät lähtökohdat.

Palvelumme

 • Projektin tulospaketti, joka auttaa kertomaan tuloksista ymmärrettävästi ja tehokkaasti
 • Päätöswebinaarit, esitykset ja työpajat, joissa kehittäjät kohtaavat kohdeyleisön ja median edustajia
 • Vaikuttavuusmittareiden visualisointi ja viestintä

Projekteja

ACTOR

ACTOR on kuuden organisaation T&K-hanke, joka uudistaa rakentamisen johtamista, parantaa tuottavuutta ja vähentää rakentamisen ympäristökuormitusta.

building 2030

Building 2030 on Aalto-yliopiston ja 21 rakennusalan konsortio, joka tutkii ja kehittää rakentamista kohti alan yhteistä visiota.

DICTION

DiCtion-tutkimushanke kehitti rakentamisen tilannekuvateknologiaa.

KIRA-digi

KIRA-digi oli Suomen hallituksen kärkihanke, joka tuki rakennetun ympäristön digitalisaatiokokeiluita.

Rasti

Ympäristöministeriö RASTI-projekti loi tiekartan rakennetun ympäristön digitalisaation standardoinnille.

Indoor environment

Indoor Environment kehitti käyttäjälähtöistä ja kestävää sisäilmastoteknologiaa ja uusia liiketoimintamalleja.

Share This