Tunnelmia Kuntapilotin visiotyöpajan työpisteiltä 20.9.2018

Asemakaavaprosessi suunnittelun näkökulmasta

Miten digitalisuus muuttaa suunnittelua? Mitkä ovat digitalisuuden tuomat haasteet suunnitteluun? – Otso Helenius, Aalto-yliopisto.

Vuorovaikutus kaavaprosessissa

Miten digikaavoituksella voidaan sujuvoittaa ja tehostaa kaavoitukseen liittyvää vuorovaikutusta ja osallistumista? Minkälaisia suoran osallistumisen mahdollisuuksia digikaavoitus mahdollistaa? – Pia Niemi, Sitowise

Asemakaavaprosessi hallinnon näkökulmasta

Miten digikaavoituksella voidaan sujuvoittaa ja tehostaa kaavoitukseen liittyvää hallinnollista valmistelua? Mikä on tulevaisuuden päätöksentekoprosessi? – Timo Huhtinen, Sitowise

Lähtötiedot

Mitkä ovat asemakaavan lähtötiedot? – Anssi Savisalo, Sitowise

Vanhojen kaavojen digitointi

Pitääkö vanhat kaavat digitoida? – Markus Hytönen, Ramboll

Kaavan tietomalli

Mitä tietomallipohjainen asemakaava mahdollistaa? Millaisena kaavatiedon elinkaari nähdään? – Mari Raussi, Sitowise

Paikkatietoalusta

Miten Paikkatietoalustan validointi- ja julkaisupalveluita voisi hyödyntää? – Heli Laaksonen, MML
Share This